Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων ύψους 200 εκ €

Δημοσιεύθηκε στις 07/07/2011 04:45
Το Επιμελητήριο Καβάλας, μέλος του ευρωπαϊκού δικτύου στήριξης επιχειρήσεων «Enterprise Europe Network» σας ενημερώνει ότι σύμφωνα με ανακοίνωση του  υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, κ. Μιχάλη Χρυσοχοϊδη, θα αξιοποιηθεί το Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων, ύψους 200 εκ €, με ενισχύσεις έως 10.000 € σε περίπου 20.000 επιχειρήσεις πανελλαδικά. Όπως υπογράμμισε ο υπουργός, «είναι ένα πρόγραμμα έκτακτης ανάγκης για να στηρίξουμε την απασχόληση και να δώσουμε ανάσα στις επιχειρήσεις». Συγκεκριμένα, οι επιχειρήσεις που θα ενισχυθούν θα είναι όσες: - λειτουργούν την τελευταία πενταετία, - απασχολούν τουλάχιστον ένα (1) εργαζόμενο, - δεν έχουν λάβει επιχορηγήσεις άνω των 200.000 € κατά την τελευταία 3ετία - δραστηριοποιούνται στους κλάδους Μεταποίησης, Πράσινης Οικονομίας, Οικοδομής, Μεταφορών - Αποθήκευσης, υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας. -  διατηρούν τον ίδιο αριθμό εργαζομένων στην επιχείρηση για εύλογο χρονικό διάστημα. Οι τεχνικές λεπτομέρειες του προγράμματος θα ανακοινωθούν στα μέσα Ιουλίου με τον οδηγό του προγράμματος, οι αιτήσεις για συμμετοχή θα ξεκινήσουν τον ερχόμενο Σεπτέμβρη ενώ το σύστημα υποβολής αιτήσεων θα είναι ανοιχτό μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού. Εντός του 2011 επίσης θα διοχετευθούν οι πόροι, ύψους περίπου 8 δις €, που διαθέτει το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας για ιδιωτικές επενδύσεις σε επιχειρήσεις παραγωγικές, όχι εισαγωγικές, οι οποίες είναι ανταγωνιστικές και εξωστρεφείς και ενσωματώνουν υψηλότερη προστιθέμενη αξία. Στις αρχές Σεπτεμβρίου θα τεθούν επίσης σε κίνηση τα λεγόμενα "κεφάλαια υψηλού ρίσκου" για τη χρηματοδότηση στον τομέα Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ), ο οποίος εμφανίζει εξαιρετικές προοπτικές για τη χώρα και διαθέτει περίπου 100.000 εργαζόμενους, που συγκαταλέγονται στους πιο προικισμένους της Ευρώπης.