Πρόσκληση ημερίδας με θέμα: «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» (2 Φεβρουαρίου 2012,Πέμπτη,19:00)

Δημοσιεύθηκε στις 17/01/2012 08:20
Το Επιμελητήριο Καβάλας, μέλος του Enterprise Europe Network, σε συνεργασία με τον ΕΦΕΠΑΕ (Ενδιάμεσο Φορέα Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηματικότητα) και τον εταίρο αυτού για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης, ΔΕΣΜ-ΟΣ Α.Μ.-Θ. διοργανώνουν ημερίδα με θέμα: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007 - 2013 (ΕΠΑΝ ΙΙ) ΕΣΠΑ «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013 (ΕΣΠΑ 2007-2013)» Πληροφόρηση & Συζήτηση σε πρακτικά θέματα ένταξης επιχειρήσεων στο πρόγραμμα «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΔΡΑΣΕΙΣ: ΔΡΑΣΗ 1: Σχέδιο στήριξης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών ανέργων και νέων επιχειρηματιών (σε φάση start-up). ΔΡΑΣΗ 2: Ολοκληρωμένο Σχέδιο Παρέμβασης για τη στήριξη των επιχειρήσεων και των εργαζομένων τους, μέσω δράσεων συμβουλευτικής, κατάρτισης και παροχής κινήτρων για την τόνωση της πρόσβασης και την ενθάρρυνση της συμμετοχής στην αγορά εργασίας. Στις 2 Φεβρουαρίου 2012 ημέρα Πέμπτη ώρα 19:00 στην  αίθουσα διαλέξεων του Επιμελητήριου Καβάλας. Ομιλητές 1.    Κα. Καφετζή Ξένια  Ώρα 19:00, Θέμα: «ΕΘΝΙΚΟ  ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ»