ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ 15.2.2012

Δημοσιεύθηκε στις 16/02/2012 08:12
Το Επιμελητήριο Καβάλας ενημερώνει τα μέλη του ότι, σύμφωνα με τα άρθρα 3 και 21 του Ν.4038/2012, οι επιχειρήσεις μπορούν να προβούν σε ρύθμιση των  ληξιπρόθεσμων οφειλών τους στο δημόσιο καθώς και σε ρύθμιση  των οφειλών  τους  στους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, υποβάλλοντας τις σχετικές  αιτήσεις ρύθμισης στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. και στα καταστήματα των φορέων κοινωνικής ασφάλισης του νομού. Ο Πρόεδρος Άγγελος Τσατσούλης