ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Δημοσιεύθηκε στις 19/05/2008 06:44
Το Επιμελητήριο Καβάλας ενημερώνει τις επιχειρήσεις ότι το Ελληνικό Κέντρο Επενδύσεων (ΕΛΚΕ) και η Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας - Θράκης διοργανώνουν Επιχειρηματικές Συναντήσεις με Οικονομικούς και Εμπορικούς Ακολούθους Ξένων Πρεσβειών στην Ελλάδα, στις 6 Ιουνίου 2008, 9:30 – 13:30 μμ., που θα πραγματοποιηθούν στην Ξάνθη, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ «ELISSO», ΑΙΘΟΥΣΑ «ΞΕΝΙΑ». Οι συναντήσεις αυτές έχουν στόχο την διερεύνηση δυνατοτήτων συνεργασίας με εταιρείες από τις συμμετέχουσες χώρες. Εφόσον επιθυμείτε να συμμετάσχετε στις παραπάνω επιχειρηματικές συναντήσεις, παρακαλούμε να συμπληρώσετε την συνημμένη αίτηση συμμετοχής και να την αποστείλετε στην Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας & Θράκης, (FAX: 2531022483), το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα 26/05/2008 σημειώνοντας επίσης την προτίμησή σας σε συγκεκριμένους ακολούθους, όπως αυτοί καταγράφονται στην λίστα η οποία επισυνάπτεται. Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Καβάλας Άγγελος Τσατσούλης